Kontrole z zakresu higieny radiacyjnej

A+ A-
 

W związku z kontrolami pracowni radiologicznych, prowadzonymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie- Oddział Higieny Radiacyjnej, przekazujemy zestaw formularzy jakie muszą być przygotowane (wypełnione) przez personel kontrolowanych pracowni radiologicznych.
Ma to przypomnieć jaki jest zakres kontroli a także pomóc w sprawnym ich przeprowadzaniu.
 

Ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę RTG do celów medycznych.

 

Lista osób pracujących w narażeniu na działanie promieniowania jonizującego

 

Ocena zgodności wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej

 

Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni oraz/lub na uruchomienie i stosowanie aparatury RTG do celów medycznych

 

Ocena jednostki organizacyjnej stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne

 

Lista osób pracujących w narażeniu na działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego

 

Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce

 

Ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę RTG do celów medycznych

 

Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni oraz/lub na uruchomienie i stosowanie stomatologicznej aparatury RTG do celów medycznych

 

Ocena zakładu prowadzącego działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 

Ocena ochrony radiologicznej pacjenta w pracowniach medycyny nuklearnej

 

Ocena ochrony radiologicznej pacjenta w radioterapii onkologicznej

 

Pomiar rozkładu dawek za osłonami stałymi

 

Ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

 

Ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Fluoroskopia i angiografia

 

Ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Mammografia

 

Ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Stomatologia

 

Ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Tomografia komputerowa.

 

 
 

 
Copyright © 2016