PLTR o/Małopolski

A+ A-
 

AKTUALNE INFORMACJEZostało założone w 1925 roku.

Celem Towarzystwa jest:
Rozwijanie i propagowanie radiologii polskiej i innych technik z zakresu wizualizacji, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz wykorzystywania nowych zdobyczy nauki w praktyce (Rozdz. II, par. 8 Statutu).

Zgodnie z rozdz. I, par. 5 statutu PLTR mogą być tworzone oddziały terenowe i sekcje i już w roku 1930 w Krakowie powołano oddział terenowy PLTR.

 

Krakowski Oddział Terenowy PLTR

 

Zarząd Oddziału
Przewodniczący

dr Anna Grochowska

Członkowie Zarządu:

dr Jan Czyżowski (wiceprzewodniczący)
lek. med. Maciej Wiernik (sekretarz)
dr Bartłomiej Łasocha (skarbnik)

 

Komisja Rewizyjna:

dr med. Joanna Szachowicz-Jaworska

dr med. Dorota Snoch
dr med. Łukasz Sowa

 

Siedziba:

Katedra Radiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Dane teleadresowe:

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel. (012) 424 77 61
fax. (012) 424 73 91
e-mail: pltr.krakow@gmail.com

 

Składka członkowska >>

 

 
 

 
Copyright © 2016